Học lái xe ô tô mất bao lâu theo luật mới nhất hiện tại | Trung tâm An Ninh

Bây giờ việc di chuyển bằng ô tô đang ngày càng trở lên phổ biến tại Việt Nam & có rất nhiều người muốn học và thi bằng lái xe ô tô để thuận tiện cho việc đi lại cũng như để tăng thêm cơ hội việc làm trong lĩnh vực lái xe. Trong bài viết bên dưới chúng tôi sẽ giúp quý độc giả biết rõ hơn về các mức thời gian học bằng lái xe ô tô để quý độc giả có thể biết được từng hạng bằng học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian.

Học bằng lái xe ô tô mất bao lâu theo luật Việt Nam

I. Học lái xe ô tô mất bao lâu tại các trung tâm

Bây giờ theo quy định của luật thì bằng lái xe ô tô được phân đi theo nhiều hạng bằng khác nhau như bằng B11 số tự động, B1 số sàn, B2, C, D, E, F, FB2, FC, FD, FE.

Hiện tại pháp luật mới quy định về việc đào tạo trực tiếp để thi các bằng lái xe hạng B11, hạng B1, hạng B2 & hạng C. Còn với những hạng bằng lái xe ô tô còn lại từ hạng D trở đi thì phải học tiến hành thi nâng hạng bằng từ bằng B1, B2 và C để nâng bằng lên D, E, F…

Tại các trung tâm học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Theo điều 13 thông tư 12/2017/TT-BGTVT & khoản 9, điều 1 thông tư 38/2019/TT-BGTVT thì thời gian đào tạo các hạng bằng lái xe B11, B1, B2, C như sau:

SỐ TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Hạng B1 Hạng B2 Hạng C
Học xe số tự động Học xe số cơ khí
1 Ôn, đánh giá kết thúc khóa học ngày 3 4 4 4
2 Số ngày thực học ngày 59,5 69,5 73,5 115
3 Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 14 15 15 21
4 Cộng số ngày/khóa đào tạo ngày 76,5 88,5 92,5 140

Bảng tổng số ngày của 1 khóa đào tạo lái xe ô tô đi theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Thời gian học bằng lái hạng B1 số tự động (B11)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số tự động là 476 giờ:

 • Lý thuyết: 136 giờ
 • Thực hành: 340 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng cộng ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số tự động là 76,5 ngày & rớt vào khoảng 2,5 tháng/khóa.

2. Thời gian học bằng lái hạng B1 số sàn (B1)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số sàn là 556 giờ:

 • Lý thuyết: 136 giờ
 • Thực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số sàn là 88,5 ngày và rớt vào khoảng 3 tháng/khóa.

3. Thời gian học bằng lái hạng B2

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B2 là 588 giờ:

 • Lý thuyết: 168 giờ
 • Thực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B2 là 92,5 ngày & rớt vào khoảng hơn 3 tháng/khóa.

4. Thời gian học bằng lái hạng C

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo bằng lái hạng C là 920 giờ:

 • Lý thuyết: 168 giờ
 • Thực hành: 752 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng cộng ngày của 1 khóa đào tạo bằng hạng C sẽ  là 140 ngày và rơi vào khoảng 5 tháng/khóa.

II. Học nâng hạng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian?

Ngoài những câu hỏi về việc học lái xe ô tô mất bao lâu? Thì thời gian để học nâng hạng bằng đối với những người đã có bằng lái xe ô tô cũng đang rất được quan tâm bây giờ. 

Học nâng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Trong phần tiếp đó chúng tôi sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về thời gian để học nâng các hạng bằng lái xe ô tô.

SỐ

TT

NỘI DUNG ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
B1

(số tự động) lên B1

B1

lên

B2

B2

lên

C

C

lên

D

D

lên

E

B2,

D,

E

lên

F

C,

D,

E

lên

FC

B2

lên

D

C

lên

E

1 Ôn, kiểm tra kết thúc khoá học ngày 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Số ngày thực học ngày 15 12 24 24 24 24 34 42 42
3 Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng ngày 2 2 4 4 4 4 4 8 8
4 Số ngày/ khoá học ngày 18 16 30 30 30 30 40 52 52

Tổng thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe đi theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Nâng hạng B1 số tự động (B11) lên B1 số sàn (B1)

Thời gian để nâng hạng bằng lái xe ô tô B1 số tự động lên B1 tổng là 120 giờ.

Người nâng hạng từ B11 lên B1 sẽ không phải học lý thuyết mà chỉ cần học đủ 120 giờ thực hành.

Tổng số ngày học là 18 ngày/khóa đào tạo nâng bằng vào tầm từ 0,5 tháng để học.

2. Nâng hạng B1 số sàn lên B2

Thời gian nâng hạng bằng lái B1 số sàn lên B2 tổng là 94 giờ

 • Lý thuyết: 44 giờ
 • Thực hành: 50 giờ

Tổng số ngày học là 16 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 0,5 tháng.

3. Nâng hạng B2 lên C

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên C tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng cộng ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

4. Nâng hạng C lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên D tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

5. Nâng hạng D lên E

Thời gian nâng hạng bằng D lên E tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

6. Nâng hạng B2, D, E lên F

Thời gian nâng hạng bằng B2, D, E lên F tổng là 192 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ 
 • Thực hành: 144 giờ

Tổng cộng ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

7. Nâng hạng C, D, E lên FC

Thời gian nâng hạng bằng lái C, D, E lên FC tổng là 272 giờ

 • Lý thuyết: 48 giờ
 • Thực hành: 224 giờ 

Tổng số ngày học là 40 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1 – 1,5 tháng.

8. Nâng hạng B2 lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên D tổng là 336 giờ

 • Lý thuyết: 56 giờ
 • Thực hành: 280 giờ

Tổng cộng ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1,5 – 2 tháng.

9. Nâng hạng C lên E

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên E tổng là 336 giờ

 • Lý thuyết: 56 giờ
 • Thực hành: 280 giờ

Tổng số ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng & cũng mất tầm khoảng 1,5 – 2 tháng.

III. Lưu ý 

Dựa trên quy định của pháp luật về số giờ học lý thuyết & thực hành thì các trung tâm đào tạo lái xe được cấp phép hoạt động có thể sắp xếp thời gian đào tạo theo thời gian riêng của trung tâm nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được theo số giờ học đã được luật quy định. Vì vậy thời gian đào tạo trong thực tế có thể sẽ dài hoặc ngắn hơn tùy theo thời gian học 1 ngày của học viên nhiều hay ít.

IV. Thời gian cấp bằng lái xe ô tô

Theo điều 35, thông tư 12/2017/TT-BGTVT & khoản 5, điều 2, 01/2021/TT-BGTVT thì sau khi thi đỗ sát hạch hạng bằng lái xe đã đăng ký thi thì trong vòng chậm nhất 10 ngày người thi đỗ có thể cho đến nhận bằng hoặc trong vòng 3 ngày sau ngày thi sát hạch có thể đăng ký nhận bằng trực tuyến trên trang web của Tổng cục đường bộ Việt Nam hoặc đk tại Sở giao thông vận tải để nhận bằng qua đường bưu điện tại nhà.

Trên đây là câu reply chi tiết Học lái xe ô tô bao lâu Trung tâm An Ninh đi theo luật mới 2022. Mong rằng dựa trên bài viết này quý bạn đọc đã biết được việc học bằng lái xe ô mất bao lâu từ đó có thể sắp xếp thời gian để đk học và thi hạng bằng mà mình đang cần.

Related Posts

default-image-feature

Thủ tục đăng ký học lái xe ô tô cần những gì? | Trung tâm An Ninh

Thủ tục đăng ký học lái xe ô tô như thế nào là điều ai ai cũng nên biết trước khi tìm hiểu & đăng ký học lái…

default-image-feature

Thời gian học lái xe b2 bao lâu và Quy định|Quy chế|Quy trình thi bằng lái xe b2 mới nhất bây giờ | Trung tâm An Ninh

Bắt đầu từ ngày 01/08/2020 thì việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã có nhiều sự thay đổi. Đặc biệt, với bằng lái…

default-image-feature

Năm 2022, có nên học lái xe ô tô B2 hay không & nên chọn bằng b1 hay b2? | Trung tâm An Ninh

Không nên học bằng B2 nếu không thực sự thiết yếu, đó là lời khuyên đúng cho những ai chỉ cần có bằng lái xe ô tô xe…

default-image-feature

Những bước học bằng lái xe ô tô hạng C như thế nào? | Trung tâm An Ninh

Như bạn biết, để điều khiển các phương tiện như ô tô tải chuyên dụng hay máy kéo rơ mooc, điều bắt buộc đối với tài xế…

default-image-feature

1 số điều NÊN BIẾT khi đăng ký học lái xe b2 năm 2022 | Trung tâm An Ninh

Học bằng lái xe B2 lái được những loại xe nào?, điều kiện học lái xe ô tô hạng B2 & học lái xe bằng B2 hết bao nhiêu tiền? là…

default-image-feature

Hướng dẫn tất cả học bằng lái xe b2 từ A-Z | Trung tâm An Ninh

Ô tô lúc này là một phương tiện giao thông khá thông dụng. Chính theo đó nhu cầu học lái xe ô tô ngày càng có xu…